home


 
Welkom bij...

Vhkwadraat, de unieke formule voor projectmanagement.

gggggggggggggggggggggarten van een project of het bepalen van de scope en de omvang ervan, bij Vhkwadraat zijn uw projecten in professionele handen. Wij bieden een unieke formule die volledig recht doet aan de hoge eisen die u aan uw projecten terecht stelt.

Wij zijn gespecialeerd in:
- Bepaling van de omvang/scope van projecten
- Planning van projecten
- Fasering van de uitvoeringsfase
- Opvolging van de projectvoortgang
- Besluitvorming en creatie van het eindproduct.